-->

Мравки

Мравки. Факти, идентификация и контрол.
Сред насекомите, които могат да се видят в жилищата на хората са и някои видове мравки.
Въпреки, че могат да бъдат изключително дразнещи, ако нападнат дома ви или когато сте на пикник, мравките всъщност са много полезни животни в природата. Те са социални насекоми, което означава, че живеят на големи групи или колонии в мравуняци. В зависимост от вида, мравките в една колония могат да наброяват милиони.
Контролът на нападението от мравки често е доста труден, затова е необходимо да знаете няколко неща за това, как поведението на мравките може да ви донесе големи главоболия.
Проникване и разпространение – мравките могат да проникнат в дома ви дори и през най-тесните цепнатини и пролуки, макар и те да са невидими за човешкото око. Това, което ги привлича, е наличието на вода, сладки или мазни хранителни субстанции и подходяща температура.
Феромонова следа-  следват невидими магистрали до хранителните обекти, които са маркирани от химични вещества, наречени феромони. Феромоните се отделят от коремните жлези на мравките  и служат  за подаване на информация на членовете от семейството – наличие на храна, полови секрети, сигнали за опасност или за разпознаване на службата, която изпълняват.
Големина на колонията – една колония може да наброява милиони мравки и въпреки това можа много бързо да смени местоположението при налична заплаха.
Трудности при борбата с мравки – повечето от мерките, които предприемате, засягат само мравките, които виждате. Необходимо е да се предприемат комплексни мерки, които ще засегнат целия мравуняк. Целта  е да се достигне  до царицата и ларвите.

 • ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА МРАВКИ. ОРГАНИЗАЦИЯ В КОЛОНИЯТА

  Жизненият цикъл на мравките се състои от 4 етапа – яйце, ларва, какавида и възрастно. Това е известно като пълна метаморфоза.Времето за пълния жизнен цикъл е от няколко седмици до няколко месеца и зависи от вида на мравките и жизнените фактори. Всяка колония се състои от три вида мравки – царица-майка, женски мравки – работничики и мъжки мравки. Царицата и мъжките имат крила, докато работничките са безкрили. Царицата е единствената мравка, която може да снася яйца. Ролята на мъжките мравки е да оплождат царицата и малко време след това, те умират. В зависимост от вида, в една колония може да има само една или няколко царици.
 • ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА МРАВКИ

  Различаването на мравките е принципно лесно, тъй като телата им имат ясно изразени глава, гърди и корем и тънка, гъвкава талия. На главата лесно се забелязват  две дълги антенки,  очи и хранително хоботче с челюсти. Пипалцата мърдат непрекъснато, тъй като те имат сензорни функции. С тях мравките изследват миризми, долавят звукови трептения и движение на въздуха, а ги използват и за общуване помежду си чрез допир с други мравки. Най-разпространен вид в нашата страна, който се счита за вредител,   е червената фараонова мравка. Тя е един от малкото видове, които се срещат по цялата планета. Получава името си поради погрешното схващане, че този вид е бил  напаст за Египет по времето на фараоните. Видът произхожда от тропическите области, откъдето преди повече от 100 години е пренесен с кораби в почти всички големи пристанищни градове. Фараоновите мравки са  всеядни и могат да се хранят с почти всички храни, консумирани от човек. Прониквайки в продуктите, мравките ги правят негодни за употреба и причиняват по този начин големи щети. Друга причина, поради която се налага провеждане на борба с тях е, че по механичен път могат да бъдат преносители на редица опасни инфекциозни заболявания.
 • ФАРАОНОВА МРАВКА

   Фараоновата мравка произхожда от тропическите области, откъдето преди повече от сто години е пренесена с кораби в пристанищните градове. Ето защо понякога я наричат корабна мравка. Среща се във всички страни на Европа, като при умерения климат живее предимно в сгради, които се отопляват.

         Фараоновите мравки, както и всички останали видове мравки са социални насекоми и живеят в големи семейства – колонии.  Работничките са със златистожълтеникав цвят и кестеняво коремче, майките са кафеникавожълти  с по-тъмна глава, а мъжките са чернокестеняви с бледожълти крака. Цариците-майки снасят два вида яйца: неоплодени, от които се развиват мъжки, и оплодени, от коита се развиват майки и работничики.  Разликата между последните две настъпва още на стадий ларва, като развитието зависи от качеството на храната, която получават. Бъдещите работнички получават по-лоша храна и остават недоразвити.

           Една царица снася от 350 – 450 яйца. От тях се развиват ларви, които не напускат  гнездата. Цикълът на развитие е 38 дни. Първото поколение се отглежда от цариците-майки,  а за следващите поколения се грижат работничките -  хранят, пазят ларвите и ги преместват  при опасност от едно място на друго. Големината на семейството се определя от броя на цариците, който може да бъде от 1 до 200, а колониите могат да наброяват повече от  1 млн. индивида. НАЧИН НА  РАЗСЕЛВАНЕ НА МРАВКИ.  МЕСТООБИТАНИЯ   НА МРАВКИТЕ Разселването на мравките  в населените места става  преди всичко с хранителни продукти. Могат да бъдат пренесени много лесно  и с багаж.  Топлофицирането създава благоприятни условия за развитието и разпространението на мравките. Те се разпространяват по външната страна на топлите тръби на централното отопление и бързо проникват от едно помещение в друго в пределите на няколко етажа.  Това показва, че при появата на насекоми в едно жилище  борбата трябва да се провежда едновременно във всички съседни помещения. При нашите климатични условия през топлите месеци  работничките могат да се придвижват и по външната страна на сградите. Мравките правят гнездата си в труднодостъпни места: между етажите, в стените под мазилката, зад хладилника, под дъските на пода, зад рамките на вратите, под рамките на прозорците и др. Те могат да се открият дори и в чекмеджета, куфари и опаковки на лекарства.

            Фараоновите мравки са всеядни, използват всякаква храна, с която се храни човек, освен масло, но предпочитат захарни изделия, месо и риба.Те се хранят по правило с течни или полутечни органични вещества, а твърдата храна предварително обработват с храносмилателен ензим, който отделят върху нея.  Прониквайки в продуктите, мравките ги правят негодни за употреба. В гнездата им могат да се намерят запаси от храна във вид на малки гранули.            Освен, че причиняват загуба на хранителни продукти, мравките могат да бъдат преносители и на редица  инфекциозни заболявания. Особена опасност съществува при разпространението им в болници.


 

 БОРБА  С МРАВКИ. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
 Борбата срещу мравките е много трудна поради техния социален начин на живот и недостъпността на техните гнезда.
За да  предотвратите разпространението им  е необходимо да  запушите всички дупки, цепнатини и пролуки. Поддържането на чистота също е много важно условие. По възможност хранителните продукти трябва да се държат пакетирани или добре опаковани и достъпът на мравки да е ограничен. Разбира се, това е доста трудно осъществимо, тъй като размерите им позволяват да проникват почти навсякъде.
Мравките са изключително упорит вредител, тъй като се размножават  скоростно, затова бързите мерки за третирането им са от голямо значение за успеха.  Всяка успешна борба с мравки се основава на предприемането на комплексни мерки. Нашите специалисти имат богат опит  и нужните знания за да помогнат за решаване на проблема.

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site.Agree